Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Blåboka - Organisasjon

Lover

   

Statutter   

Tildelinger

Blåboka - Utstillings filateli

Juryen på utstillinger bedømmer de utstilte eksponatene etter disse reglementene. Utstillere vil finne også nyttig informasjon her. Reglementene inneholder krav som utstillerne bør følge. Retningslinjene gir praktiske råd om anvendelse av reglementene, og hjelper utstillerne med forberedelsene og juryen i bedømmelsen.