Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Informasjon fra forbundet til klubbene

Her vil du finne informasjon som er sendt ut ifra forbundet til klubbene. Dette er informasjon som har vært distribuert som fysiske brev, men som nå vil bli lagt ut her samtidig slik at informasjonen blir mer tilgjengelig.  Dette vil også være plassen å finne skjemaer og annet for drift av klubben. 

2023:

Her er ordningen for momskompensasjon beskrevet. 

Her er skjemaet for å søke moms-kompensasjon  ( FRIST 1. Juni 2024)

2024:

Hefte med alle dokumentene til landsmøtet.