Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

NFT - Norsk Filatelistisk Tidsskrift

Forbundet utgir sitt eget medlemsblad NFT som går til alle forbundets medlemmer. Her finner du i tillegg til foreningsstoff artikler om frimerker og frimerkesamling generelt. I tillegg er det referater fra hva som skjer rundt utstillinger og auksjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Har du forslag til temaer og artikler er det bare å ta kontakt med redaktøren   på nft@filatelist.no

Tidligere utgaver av tidsskriftet.

Her vil det komme tidligere utgaver av tidsskriftet. Når retighetsspørsmålet blir avklart vil også nyere utgaver bli lagt ut her. Inntil dette er avklart må vi dessverre be medlemmene om å søke på nasjonal biblotekets sider for disse. 

1942

 

1943

 

1945

(kommer)

1946

(kommer)

1947

(kommer)

NFT 1948

(kommer)

NFT 1949

(kommer)

NFT 1950

(kommer)

1951

(kommer)

NFT 1952

(kommer)

NFT ………

(kommer)

NFT 2024

(kommer)