Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Samlinger

Her er det lagt ut noen eksempler på samlinger og album fra medlemmene i forbundet. Som du ser så er variasjonen uendelige både i innhold, tema og form. 

Her er det viktig å få inn bidrag fra medlemmene slik at vi kan vise mangfoldet i hobbyen. 

Allenstein 1920

Dette er en samling bygget rundt et av de tyske avstemnings områdene etter første verdenskrig.  

16 sider

Eier : Navn

Skannet : dato

St. Helena

Dette er samlingen som ble vist under Nordia 2024   88p .  

96 sider

Eier : Frank Gilberg

Skannet : Mai 2024