Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Denne helga jobber vi med oppdatering av WEB siden. Av ny funksjonalitet er nå følgende på plass: Ny kanal for informasjon fra forbundet til klubbene: Dette ligger nå under blåboka- organisasjon for klubber. Her finner du en link til en side som