Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Fram fra glemselen: Vises på Nordia 2024

Postmuseet har gjennom årene mottatt et antall samlinger fra filateiister som ønsket å sikre disse for fremtiden. Deres ønske var selvfølgelig at de skulle vises for offentligheten på en måte som fremmet filateilen og kanskje også for at de som donerte ble husket for sine samlinger. Da Postmuseet i sin opprinnelige form ble borte, ble donasjonene også stuet bort. Dette har nok gjort at dagens filatelister ikke er like ivrige med å donere sine samlinger til en uviss skjebne i et arkiv hos Posten/Bring.

Det er derfor gledelig at Frimerketjenesten nå viser 3 donerte samlinger med norsk bypost på Nordia-utstillingen i Langesund. Det er da endelig mulig for interesserte å se hva bypostsamlere klarte å få til for noen generasjoner siden.

Vi får bare håpe at dette er noe som Frimerketjensten kommer til å fortsette med – det er nok mye mer å vise fra Posten/Brings gjemmer. Det gjelder ikke bare donasjoner, men også det materialet som ble stilt ut i montre i de faste utstillinger i Postens lokaler i Oslo som Tommelstad og co hadde klart å anskaffe.