Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Vi tar i mot kronikker, artikler og ytringer

Etter omleggingen til ny nettside ønsker vi å revitalisere rubrikken KRONIKKER med nytt stoff. Har du levert stoff til denne rubrikken før, så er vi meget interessert i at du fortsetter å levere.. Korte og lengre kronikker og artikler er alltid interessante. Ønsker du å promotere klubben din, så har du muligheten her. Filatelien og frimerkesamleriet er mangfoldig, og det er nesten ikke grenser for hva som kan samles og studeres. Og det er mange som ønsker å lese og lære- Og la seg underholde!

Send tekst/bilder til web-redaktor@filatelist.no!

very old philatelic stamp collection albums