Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Oppdatering på WEB-siden

Denne helga jobber vi med oppdatering av WEB siden. Av ny funksjonalitet er nå følgende på plass:

Ny kanal for informasjon fra forbundet til klubbene:

Dette ligger nå under blåboka- organisasjon for klubber. Her finner du en link til en side som er en samling av den informasjonen forbundet sender ut til klubbene. Her vil man finne all type informasjon som går felles til alle klubber.

Samlinger er tilbake:

Den forrige WEB serveren inneholdt eksempler på samlinger og utstillinger. Dette er nå tilbake og ligger som eget menyvalg øverst på siden. I starten har vi kun lagt ut eksempler på samlinger men her vil flere samlinger komme etter hvert. Her er det viktig at vi får inn nye samlinger som kan presenteres på WEB sidene slik at vi kan vise mangfoldet i hobbyen. (ønsker oss en fargerik motiv samling som gjør seg på WEB). Det er også viktig at vi her ønsker å viser alle nivåer i hobbyen så her er det bare å ta kontakt.

Gamle årganger av NFT:

Rammeverket for å legge inn gamle årganger av NFT er nå på plass. Her vil det komme flere og flere årganger framover. Når rettighetene til de nyeste årgangen blir avklart vil disse også komme på plass.

NB.. Under arbeidet kan det dukke opp løsninger og menyvalg som er et resultat av testing ber om forståelse for dette og vi vil rydde etter beste evne når vi er ferdige.