Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Kina anklages for å pushe forfalskede engelske frimerker på markedet

FEPA NEWS har en interessant artikkel om anklager fra Royal Mail om kinesisk produksjon av frimerker. Det er altså tale om nye frimerker som blir videresolgt via flere utsalgssteder I England. Det verste sies likevel å være at innføringen av forfalskede frimerker skaper usikkerhet rundt salg av engelske frimerker – om de er falske eller ekte. Det brukes nå mye ressurser for å nøste opp i dette.

Gå til FEPA-artikkelen HER: