Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Mange klubber har allerede henvendt seg til forbundet, og mottatt påloggingsinfo og veiledning til hvordan man oppdaterer sin egen infoside.Klubber som så langt ikke har tatt kontakt, vil regionvis, i samarbeid med regionkontaktene, få tilsendt sin påloggingsinfo. Klubber som ønsker

4. april er det 75 år siden Atlanterhavstraktaten ble signert og forsvarsalliansen Nato ble opprettet. Nå hedres det internasjonale samarbeidet på nytt frimerke. – Sammen med Nato har vi i Posten laget et frimerke til jubileumsmarkeringen av det internasjonale forsvarssamarbeidet, som