Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Oppdaterte retningslinjer for bedømmelse

FIP har i 2022 oppdatert retningslinjer for bedømmelse for de fleste utstillingsklassene samt spesialreglementet for noen klasser. Alle reglementene og retningslinjene for bedømmelse av filatelistiske eksponat er oversatt til norsk og kan finnes i Blåboka på forbundets hjemmeside.

Hver utstillingsklasse har spesialreglementer som gjelder for bedømmelsen, og juryen på utstillinger bedømmer de utstilte eksponatene etter disse reglementene. Utstillere vil finne også nyttig informasjon her og reglementene inneholder krav som utstillerne bør følge. Retningslinjene gir praktiske råd om anvendelse av reglementene, og hjelper utstillerne med forberedelsene og juryen i bedømmelsen.

Dere som er utstillere bør gjøre dere kjent med disse.