Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Påmeldingsskjema til landsmøtet 2024


Norsk Filatelistforbund og Nordia 2024 har reservert et antall rom på
Quality Hotel Skjærgården som ligger rett ved utstillingslokalet for
Nordia 24 og Håndballhallen hvor representantskapsmøtet avholdes
lørdag 1. juni 2024.
Skjemaet skal kun benyttes for de som er delegater til landsmøtet og
det vil komme informasjon om bestilling av hotell på hjemmesiden til
Nordia 24 i løpet av februar. Fristen for påmelding er satt til 12.
april, men det bes om at man bestiller så tidlig som mulig da det er
et begrenset antall hotellrom tilgjengelig og det vil være ønskelig å
frigjøre rom for besøkende på Nordia 24.
Faktura for bestillinger blir sendt klubbene mot slutten av april
sammen med kontingentkravet.


HER ER SKJEMAET (Kopi fra NFT)