Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Klubbenes infosider

Mange klubber har allerede henvendt seg til forbundet, og mottatt påloggingsinfo og veiledning til hvordan man oppdaterer sin egen infoside.
Klubber som så langt ikke har tatt kontakt, vil regionvis, i samarbeid med regionkontaktene, få tilsendt sin påloggingsinfo. Klubber som ønsker snarlig tilgang, får det, ved å ta kontakt på mail til (sverre@eina.no)

Oppdatering av egen infoside er ikke komplisert. Man logger seg inn med brukernavn og passord, redigerer siden som man redigerer et Word-dokument, og trykker tilslutt på spara (lagre)

Vi mangler fortsatt logo fra noen klubber. Det rekker fint med et scan av en klubbkonvolutt. Hvis klubben ikke har logo, kan man f.eks. sende et scan av et pent stemplet frimerke, som inneholder klubbnavnet.