Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

NATO er 75 år

4. april er det 75 år siden Atlanterhavstraktaten ble signert og forsvarsalliansen Nato ble opprettet. Nå hedres det internasjonale samarbeidet på nytt frimerke.

– Sammen med Nato har vi i Posten laget et frimerke til jubileumsmarkeringen av det internasjonale forsvarssamarbeidet, som Norge har vært en del av siden 1949 – som et av de 12 første medlemslandene, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Bring.

Nato ble opprettet på bakgrunn av Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa i etterkant av 2. verdenskrig. Forsvarsalliansen har vært svært viktig for Norges utvikling av forsvarsarbeidet både i etterkrigstiden og i dag.

Frimerket viser bokstavene Nato og tallet 75. I midten er Natos blå og hvite logo – kompassrosen –som symboliserer samhold, sikkerhet og samarbeid mellom medlemslandene. I venstre hjørne er et utdrag av Atlanterhavstraktaten som ble undertegnet i 1949.

Selve frimerket er designet av Camilla Kvien Jensen, som har samarbeidet tett med Nato rundt utformingen.

Nato og samarbeidet i forsvarsalliansen er mer aktuelt enn noensinne. I dag består alliansen av 32 land. For Posten som skal speile viktige samfunnssituasjoner, er det naturlig å utgi et eget frimerke i forbindelse med jubileet, fortsetter Wille.

(Fra Postens pressemelding)

  • NK 2119
  • 4. april 2024
  • Motiv: NATOs symbol, kompassrosen
  • Verdi: Kr 31 (Europa 20g)
  • Design: Camilla Kvien Jensen
  • Utgitt i: Ark à 50 frimerker
  • Opplag: 155 000 frimerker
  • Trykkmetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland