Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Lukkede album: Inge Johansen

Inge Johansen, en kjent filatelist og skribent innen filatelien er død.

Følgende nekrolog kommer fra Bjørn Muggerud i Krigs- og feltpostforeningen:

Vi beklager å måtte sende denne eposten for å fortelle at vår
redaktør, Inge Johansen, døde søndag 19. mai, 78 år gammel.

Det er nesten utrolig å måtte meddele dette omtrent samtidig som dere
har mottatt siste utgave av medlemsbladet vårt. Dessverre ble det slik
at ferdiggjøringen av bladet var noe av det siste Inge fikk gjort før
sykdommen tok overhånd og han fikk så vidt sett det ferdige bladet.

Inge fikk en alvorlig diagnose for et par år siden, men fikk behandling
og var alltid positiv med tanke på den videre utvikling. For ikke lenge
siden ble han imidlertid dårligere og han måtte i siste liten
motvillig melde forfall til vårt årsmøte. Etter dette merket vi at
han raskt ble dårligere, men han var som alltid positiv så vi ble
overrasket over at det gikk så raskt.

I KFF satte Inge spor etter seg umiddelbart etter at han tok på seg
redaktørvervet i 2020. I kjent stil, svarte han positivt med en gang
han ble forespurt. Da vi manglet et styremedlem i 2021 tok han på seg
jobben som foreningens sekretær. Uansett hva det gjaldt sa han seg
villig til å gjøre en jobb uavhengig om det var noe han hadde lyst til
eller ikke. Selv om vårt samlerområde antakelig ikke var det som lå
hans hjerte nærmest, gjorde han en fantastisk jobb som redaktør og
lagde etter vårt skjønn et usedvanlig godt blad noe vi fikk bekreftet
da bladet ble bedømt under den nasjonale utstillingen i Harstad i fjor.

Inge var en markant mann i samlermiljøet gjennom mange år. Det er
først og fremst i Moss Filatelistklubb han har markert seg som
styremedlem over lang tid. Han var formann i fire ulike perioder,
tilsammen 14 år og satt som formann der da han døde. I mange år
redigerte han en frimerkespalte i Moss Avis og han var redaktør for
medlemsbladet til olympiasamlerforeningen. Han var med og arrangerte
flere frimerkeutstillinger gjennomført av MossFK og satt i
hovedkomiteen for Nordia 2019 i Grålum hvor han bl.a. hadde ansvaret
for utstillingskatalogen. Han mottok flere æresbevisninger fra både
MossFK og Norsk Filatelistforbund for sin innsats for filatelien.

I 2018 ga han ut boken Posten i Råde som er en glimrende
lokalposthistorisk bok.

Det var nok motivsamlingen om sykkelen som i mange år var hans
hovedsamling. I senere år har han stilt ut samlingen _The Bicycle –
The messenger of death_ som han har oppnådd gode resultater for, også
internasjonalt. Det var nok denne samlingen som inspirerte ham til å
bli medlem av KFF. Dette eksponatet ligger også ute på våre
hjemmesider og er vel verdt en gjennomgang.

Vi i KFF har mye å takke Inge for og det er ingen tvil om at han var en
ildsjel til etterfølgelse!