Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Noen minneord om Gunnar Melbøe

Gunnar Melbøe er død
Gunnar Melbøe (f 1942) døde 6. juni 2024. Han har bidratt med mye til glede for andre filatelister. På den organisatoriske siden kan nevnes at han i årenes løp satt i styret i Norsk Filatelistforbund, var leder i Oslo Filatelistklubb, styremedlem i Norsk Posthistorisk Selskap mm. Han deltok også i utstillings- og organisasjonskomiteer til vår siste verdensutstilling, Norwex 1997.

Gunnar hadde et fantastisk utstillingseksponat ”Narvik i krig”. Mange har hatt glede av å studere dette og også høre hans foredrag om krigshandlingene i Narvik i april-juni 1940. Dette var det første stedet Hitlers fremrykning ble stoppet og Narvik var på førstesiden av verdens store aviser.

Gunnar hadde et forskergen. Han oppsøkte tidlig Riksarkivet for å studere dokumenter om posten og postgangen. Han lærte seg også å lese gammel håndskrift. Resultatet at det ble bla boken om ”Prinds Gustav og postgangen til Nord-Norge”. Det ble en helt annen regularitet i postgangen da Prinds Gustav startet sine seilinger i 1838. Hans erfaringer om hvordan finne frem i Riksarkivet ble beskrevet, til glede for senere besøkende.  I tillegg finnes Gunnars navn som forfatter på mange artikler i filatelistiske tidsskrifter.

Vi lyser fred over hans minne! Minneord kommer i Norsk Filatelistisk Tidsskrift nr 5.

Tore berg