Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

SFF & SFU

SFF (Sveriges filatelistförbund) och SFU (Sveriges Frimärksungdom) är två separata organisationer som jobbar tillsammans för filatelin i Sverige.  

SFU (som vi delar lokal med) finns för att utveckla intresset för frimärkssamlande hos barn och ungdomar. Besök gärna SFU:s hemsida!

 

Styrelseprotokoll & stadgar

(Klicka på rubriken)

Kongressdokument

(Klicka på rubriken)

SFF:s styrelse

Övre raden från vänster: Thomas Hagström (kassör), Cajsa Ojakangas (ledamot), Mikael Blomquist (ledamot) & Ulf Nilsson (sekreterare)

Undre raden från vänster: Lars-Håkan Johansson (ledamot), Rikard Azelius (Ordförande) & Lars Nordberg (vice ordförande)

Valberedning

Christer Karlsson, Lennart Daun & Jan-Anders Jacobsson

Revisorer

Ulf Wahlgren, Jan-Olof Ljungh & Jöns-Petter Ivarsson (suppleant)

Hedersordförande

Lennart Daun