Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Medaljer

Förbundet delar ut två olika medaljer.

Strandellmedaljen är förbundets högsta belöning för filatelistisk gärning och kan utdelas till svensk eller utländsk filatelist. Priset instiftades 1961 efter den kände filatelisten Nils Strandell.

Reglementet finns här:  Reglemente Strandellmedaljen

Sedan 2007 delas även Wallbergmedaljen ut instiftad till erkännande av Börje Wallbergs stora framgångar inom internationell utställningsfilateli. Medaljen delas ut till de utställare som vunnit tio guldmedaljer eller stora guldmedaljer vid utställningar som beviljats patronage av F.I.P. eller FEPA.

Reglementet finns här: Reglemente Wallbergmedaljen

Strandellmedaljörer

Wallbergmedaljörer

1961 Nils Strandell

1961 Herman Schultz-Steinheil

1961 Georg Menzinsky

1962 Nils Westberg

1963 Hugo Sjöberg

1963 Sir John Wilson, England

1964 Sven Åkerstedt

1965 Per Sjöman

1966 Curt Haij

1967 Olle Cronsjö

1967 George B. Lindberg

1967 Henry Robert Holmes, England

1969 Sigurd Ringström

1970 Sten Christensen

1971 Mario Diena, Italien

1972 Lennart Angerfors

1974 Karl-Erik Stenberg

1977 Gunnar Sandberg

1980 Gösta Hedbom

1985 Franz Obermüller

1986 Tage Buntzen, Danmark

1986 Elmar Ojaste

1987 Börje Wallberg

1987 Donnar A. Dromberg, Finland

1988 Bo Erik Stavenow

1990 Hugo Josefsson

1990 Lauson H. Stone, USA

1991 Karl Borin

1992 Erland Brand

1993 Børge Lundh, Danmark

1995 Erik Lindgren

1996 Gunnar Dahlvig

1998 Gustaf Johansson

1998 Jan Billgren

2000 Bertil I. Larsson

2000 Knud Mohr, Danmark

2002 Roland Frahm

2002 Hasse F. Brockenhuus von Löwenhielm

2004 Åke Torkelstam

2004 Rune Almqvist

2006 Erik Hamberg

2006 Gunnar Nilsson

2008 Lennart Ivarsson

2008 Lennart Daun

2010 Ingvar Larsson

2010 Jonas Hällström

2012 Jan Berg

2014 Gustaf Douglas

2016 Bengt Bengtsson

2018 Fredrik Ydell

2020 Kjell Nilsson

2020 Christer Brunström

2022 Jan-Olof Ljungh

1 Börje Wallberg (2007)

2 Björn Sohrne (2008)

3 Ingvar Larsson (2008)

4 Kersti och Bertil Larsson (2009)

5 Lennart Daun (2011)

6 Jan-Olof Ljung (2011)

7 Jan Berg (2011)

Bengt-Göran Österdahl (2014)

9 Hasse Brockenhuus von Löwenhielm (2014)

10 Jonas Hällström (2014)

11 Douglas Storckenfeldt (2016)

12 Åke Rietz (2016)

13 Stefan Heijtz (2018)

14 Rikard Bodin (2018)

15 Fredrik Ydell (2018)

16 Sven Påhlman (2018)

17 Gunnar Lithén (2022)