Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Frimärkets dag 2022

Här kommer några rapporter från Frimärkets dag 2022. Har du bilder och text så skicka dessa till info@sff.nu

Frimärkets Dag stadsbiblioteket Helsingborg den 12/11, 2022

Vi hade förberett oss efter bästa förmåga d.v.s. förhandlat oss till optimal plats på biblioteket, satt upp affischer på många platser, annonserat i lokaltidningen, bjudit in våra föreningsmedlemmar m.m.
Tillströmningen av nyfiken publik var något mager. Många kom dock för att visa upp sina fynd och samlingar.
Försäljning av den nya serien Vintermagi samt 2022-års julfrimärken gick bra.
Som brukligt hade ett lotteri ordnats med många fina vinster. Alla lotterna gick åt.
Det som måste räknas som en klar framgång är att fem nya SFU medlemskap tecknades direkt och möjligen ytterligare några senare.
Vi ser framtiden inom frimärkssamlandet som tämligen ljus trots allt.

Hälsningar från Helsingborgs Filatelist Förening
genom Rolf Sjöström.