Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Expertrådet

Medlemmarna består idag av Peter Lorentzon (Ordförande), Mats Nilsson, Helena Obermüller Wilén, Göran Heijtz och Olle Pettersson. Karl Arne Norsten och Sören Andersson är också med som representanter från SFHF, Sveriges Frimärkshandlareförbund.

Vi har två huvuduppgifter och vårt arbete sker oftast i det tysta: 

1. Intygsskrivare. En uppgift är att till SFF:s styrelse föreslå personer som kan utses till förbundsprövare. Efter två års prövotid görs en utvärdering av prövarens lämplighet. Anses denne då vara kvalificerad för uppdraget föreslår expertrådet de både förbunden att utse personen till förbundsprövare.

2. Informera handlare, auktionshus etc om förfalskningar, reparerade eller manipulerade svenska objekt. Vid auktioner ska rådet försöka förmå auktionären att dra tillbaka dylika objekt om de bjuds ut under felaktiga eller vilseledande beskrivningar. Ett önskemål är att sådana objekt om möjligt doneras till expertrådet. Expertrådet ska också fortlöpande informera och skriva artiklar i framför allt Filatelisten.

Vårt reglemente finner du här: Reglemente expertrådet

Förbundsprövare (se lista nedan) är den formella benämningen på personer som är berättigade att få utfärda intyg på frimärken och försändelser. Till vardags brukar vi kalla dessa personer för intygsskrivare eller attest-utfärdare. Dessa personer är utsedda av Sveriges Filatelistförbunds styrelse efter rekommendation från ett enigt Expertråd. Efter en försökstid på två år beviljas status som förbundsprövare.

Det finns lite olika benämningar på intyg; certifikat eller attest är två exempel. Oftast är det bara designen som skiljer. Ändamålet med intyg är att få objekt bedömda efter Sveriges Filatelistförbunds och Sveriges Frimärkshandlareförbunds kvalitetsnormer (se avsnittet ”Kvalitets-normer” på sidorna 10–16 i Facit Special Classic 2022).

Utöver intyg brukar det också gå att beställa andra typer av bedömningsdokument hos intygsskrivaren. ”Utlåtande” eller ”Äkthetsutlåtande” är en enklare och därmed billigare sort av intyg där endast äkthet fastställs utan sifferbedömning. Det kan exempelvis handla om svåridentifierade vattenmärken, klassificeringar, påtryck, avarter mm. Oftast ingår även nyanseringsarbeten i intygsskrivarens meny.

Se nedanstående lista med kontaktuppgifter för frågor om tjänster, vilka emissioner som bedöms samt priser. 

Obs! Tänk på att alltid kontakta intygsskrivaren innan man skickar objekt för prövning.

Peter Lorentzon

Mats Nilsson

Förbundsprövare

Områden

Helena Obermüller Wilén

Observationsvägen 20

141 38 Huddinge

Obermuller.wilen.helena@telia.com

Sverige 1855 – 1920 (ej Oscar II)

Mats Nilsson

Kungsgatan 30, lgh 1702 

972 31 Luleå 

matsgnilsson@outlook.com

Sverige klassiskt – Skilling banco t o m ringtyp

posthorn 1855–1891

Tjänstefrimärken stort format 1874–1896.

Lösenfrimärken 1874–1891

Peter Lorentzon 

Bergshöjden 40

174 45 Sundbyberg

E-mail: lorentzon49@gmail.com

Lösenfrimärken 1874–1891 

Ringtyp med posthorn

Oscar II 1885–1911

Övriga utgåvor 1891–1920

Provtryck 1872–1920

Karl Arne Norsten

Box 1069

181 21 Lidingö

E-mail: karl@norsten.com

Bandfrimärken 1920–1936