Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Den Blaa Hawaii

Den Blaa Hawaii er medlemsbladet til Stavanger Filatelistklubb som utgis gjevnlig og har både foreningsstoff, lokal filateli og generele artikler rundt hobby’en.