Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Norsk Filatelistforbund

Norsk Filatelistforbund er en interesseorganisasjon for frimerke- og postkortsamlere.


De fleste frimerkeklubbene i Norge er tilsluttet Norsk Filatelistforbund. Totalt har forbundet ca. 2600 medlemmer fordelt på 79 klubber. Forbundet ble stiftet i Stavanger 13. juni 1931

Forbundet gir ut medlemsbladet Norsk Filatelistisk Tidsskrift , samt håndbøker og annen filatelistisk litteratur. 

Norsk Filatelistforbund arrangerer også nasjonale og internasjonale frimerkeutstillinger. 

Tilsluttede klubber og foreninger er Norsk Posthistorisk Selskap, Krigs- og Feltpostforeningen, Arbeidsgruppen for Helpost, Landsforeningen for motivsamlere og Norsk Skipsposthistorisk Forening.Siste nytt

Kronikker