Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Frimerkets dag 2024

Årets Frimerkets DAG er som vanlig første lørdag i oktober, 5/10-24.

Støtteordningen fra Norsk Filatelistforbund blir videreført som tidligere og det vil bli sendt ut en epost til forbundsklubbene i august med nærmere detaljer og påmeldingsfrist.

.