Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Nettet gir deg svar! Et internasjonalt samtaleforum er ofte en gullgruve med kunnskap og er også kontaktskapende over landegrensene.

Samler du annet enn norske frimerker, brev og postkort – så er det mye informasjon og kunnskap å hente på nettet. Det har i mange år eksistert nettsider/nettsteder som er rettet mot informasjons- og kunnskapsspredning over landegrensene.

I denne sammehengen vil redakrøren anfefale Stamp Community Forum som formidler spørsmål og svar på bred basis..

Sommerferien er en god tid å prøve seg litt på nettet !