Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Sosial filateli før sommerferien

Juni er tiden for klubbenes sommeravslutninger. Hyggelig samvær med frimerkevenner som en innledning til sommeren. Vi får bare håpe at vi får ”utevær”, selv om mange kanskje ville foretrekke å sitte inne med sine samlinger. Det blir det sikkert tid til i høst – så vi får bare nyte det så lenge vi kan.

Bildet er fra sommeravslutningen til Drammens Filatelist-Klub – Lakseaften på Landfallhytta. Redaktøren var tilstede og kan bekrefte at dette var en svært hyggelig aften for de 26 som deltok på festen i skogen ovenfor Drammen.