Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Referat fra Representantskapsmøte Langesund

Da er referatet fra representantskapsmøtet i Langesund ferdig og lagt ut.

Dette finner du under Blåboka – For klubber – Informasjon fra Forbundet.

Referat Langesund