Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Ny samling – St. Helena

Nå har vi begynt jobben med å legge ut flere eksempler på samlinger. Målet er å legge ut nye samlinger framover og vi ønsker å få kontakt med samlere som ønsker å vise fram sine samling på denne måte. 

Her er vi åpne for samlinger på alle nivåer og ikke bare utstillings samlinger, spesielt er vi ute etter motiv og postkort samlinger med litt friske farger og som kan vise bredden i hobbyen.

Først ute er vår eks. president Frank Gilberg med sin St. Helena samling fra Nordia 2024.