Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Tildelinger etter landsmøtet

Ivar Sundsbø fikk GULLØVEN av avtroppende forbundspresident Frank Gilberg

.

SØLVLØVEN:

Per Christian Stubban, Lars Bråtalien, Øistein Bøe, Yngve Lundblad og Arnfinn Skåle (fra Posten) fikk Sølvløven.

Kjell Åge Johansen (fikk den på det åpne møtet til Royal på søndag)

.

ÅRETS iILDSJEL.

: Ulf Vennesland

..

RICHTERPRISEN

Richterprisen for 2022 gikk til Kristian og Erling Johan Aune. Bildet er tatt etter at de fikk overrakt diplom (GULL) for sin bok

”Norske utenrikske portotakster og gebyrer 1875 – 2000.”.

.

Richterprisen for 2023 gikk til Bjørn Muggerud

)