Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Fristen for søknad til Norwex fondet er 31 mai!

Vi minner om fristen til å søke om midler fra Norwexfondet er 31. mai, vedlagt søknadsskjemaet som sto i NFT nr 3.

HER ER SØKNADSSKJEMAET: