Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Blåboka er på plass

Da er den tradisjonelle blåboka på plass på den nye serveren. Prosjektet med å konvertere innhold inn på den nye serveren begynner nå og bli ferdig, og planen er å gå tilbake til ordinær drift +/- påske.

Det ligger fortsatt mye informasjon på den gamle løsningen som vi må finne en måte å få med oss videre, men nå går vi inn i en fase der vi jobber oss gjennom dette for å finne bedre måter å presenterer dette på slik at materialet kommer i en ny form på den nye serveren. Dette materialet vil derfor komme gradvis på plass utover våren.

Når det gjelder klubbenes info sider så er løsningen nå at denne informasjonen vedlikeholdes av den enkelte klubben, her vil vi sende ut påloggings informasjon regionvis sammen med regionkontaktene. Dette er en omlegging som har gått veldig bra og ca. 25 klubber er nå på plass og oppdaterer selv. Her mangler vi fortsatt logo fra mange klubber, så har dere en logo så send den inn til forbundskontoret. Eventuelt så kan vi bruke en scanning av et pent stemplet frimerke som inneholder klubbnavnet som logo.

.