Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

NFT 2/2024 er på vei..

Nytt nummer av NFT er postlagt og bør være ute hos medlemmene iløpet av uka.