Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Nå har vi konvertert WEB-en

Da har vi lagt over til den nye WEB-serveren og jobber videre med innhold.

Vi vil også plukke av feil og mangler fortløpende slik at tjenesten blir bedre og bedre framover. Neste større aktivitet er nå opplæring av administratorer som vi begynner med på onsdag 21.februar.