Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

Da er vi igang med konvertering til ny plattform.

De første 20 foreningene er nå på plass og vi jobber oss videre nedover lista. Nå starter en stor dugnad med å konverter innhold inn på den nye plattformen samtidig som vi skal holde den gamle plattformen oppe å gå.

Viktige milepeler framover blir å få over grunnlagsdataene slik at vi kan begynne å bruke den nye plattformen, målet er å kunne produsere mer innhold slik at foreningens WEB-side blir en naturlig del av samler hobbyen for medlemmene.