Epost: nf@filatelist.no

I

Tlf.  +47 96 04 33 27

I

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700 St Hanshaugen, 0131 Oslo

 

IT diskussioner med Norge

Samtal pågår om digital IT-strategi. Diskussionerna planeras utökas senare till Finland, Danmark & Island.

Bägge förbunden vill bli bättre och mer aktiva inom det digitala för att attrahera de vi benämner ”Yngre/Äldre” (40-65 år) att bli medlemmar.

15% av våra medlemmar 1/1 2023 var under 60 år. De nya sedan april 2023 (ca 100 st) som rekryterats via sociala medier, nyhetsbrev: 52% är under 60 år.

De ”digitala” medlemmarna har andra krav och behov som vi inom förbundet måste förstå bättre.

De diskussioner som pågår med Norge är lovande. Vi återrapporterar vartefter.