Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Eldre utgaver av NFT

Her finner du alle utgaver av Norsk Filatelistisk Tidsskrift fra 1942 t.o.m. 2008 Mye god og spennende historie for noen og enhver. Årgangene blir lagt ut hver uke inntil alle er blitt med.

Innholdsfortegnelse for 1942 - 2015

Fra starten og fram til og med nr. 5/1997 var det gjennomgående paginering hvert år fra nr. 1 og til det siste nummer hvert år. Fra og med nr. 6/1997 er det kun paginering for hvert nummer. Dette betyr at fram til og med nr. 5/1997 er henvisningen gjort med to tall, år/sidenummer, for eksempel 96/178 som er en artikkel om stempel på krigsmerker. Fra og med nr. 6/1997 er alle henvisninger gjort med tre tall år/nr./side, for eksempel 97/8/99 som er en artikkel om norsk helpost. NB. Sidene 99-108 forkommer både i 1952 nr 5 og nr 6/7. Ved henvisning til disse sidene er satt I eller II etter sidetallet

Her er årgangene 2011 - 2019:

Innholdsfortegnelse 2011

Innholdsfortegnelse 2012

Innholdsfortegnelse 2013

Innholdsfortegnelse 2014

Innholdsfortegnelse 2015

Innholdsfortegnelse 2016

Innholdsfortegnelse 2017

Innholdsfortegnelse 2018

Innholdsfortegnelse 2019