Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Skien Frimerkeklubb

Skien Frimerkeklubb ble stiftet 18. januar 1924 og var, bortsett fra Langesund, lenge den eneste klubben i Grenlandsområdet. Dette ga et forholdsvis stort rekrutteringsområde og høyt medlemstall, men etter at Porsgrunn frimerkeklubb starta opp 6. desember 1988 og Stathelle i 1995, samt start av egen klubb i Nome, har medlemstallet naturlig nok gått ned. I dag har SFK totalt ca. 75 medlemmer.

Klubbmøtene holdes i kantina på Gimsøy skole (inngang fra Kragerøgata), vanligvis fra kl 18.30. På møtene har vi gratis kaffe og litt å bite i og til vanlig utlodning og små kveldsauksjoner der medlemmene kan skaffe seg materiale til en rimelig pris. Og selvsagt er det prat rundt hobbyen vår! Av og til har vi foredrag av folk utenfra, eller det er noen fra klubben som forteller og viser litt om sitt samleområde. Klubben har også en del kataloger som medlemmene kan låne. Videre er det noen ganger større, åpne auksjoner i samarbeid med andre klubber i distriktet. Sammen med de andre klubbene i området arrangerer vi også subsidierte bussturer til noen utstillinger og messer rundt om.

 

SFK’s mål er å arbeide for medlemmenes interesser innen hobbyen vår, og dette forsøkes oppnådd gjennom medlemsmøter, auksjoner og andre arrangementer, samt gjennom det enkle klubborganet vårt, "Budstikka", som kommer ut med ujevne mellomrom.

Mange frimerkesamlere rundt om tror en må være "proff" for å melde seg inn i en klubb, men det er helt feil! Husk at alle har begynt en gang, og gjennom medlemskap i en klubb kan en finne likesinnede og bygge opp sine kunnskaper etter hvert. Hvorfor ikke ta kontakt og/eller delta på et møte og se hvordan vi har det!

Kontingent: Vanlig kontingent per kalenderår er for tiden 400,- for hovedmedlem. Om en er hovedmedlem i annen forbundsklubb, er den lokale kontingenten 50,-. 

Alle møter er avlyst før sommeren. Høstens møter må vi komme tilbake til senere!

 

Møtene holdes i kantina på Gimsøy skole kl 18.30 med inngang fra Kragerøgata (på nordsida) møtestart kl 18.30 Eventuelle endringer i programmet vil bli meddelt på møter/i Budstikka og/eller her på hjemmesida. 

  

Styret i Skien Frimerkeklubb består av

Leder:            Lars Åkerlund, tlf 41217662, epost el.aakerlund@gmail.com

NestLeder:      Thor Falkenstein, tlf 35 53 72 10, hobbythor@hotmail.no

Kasserer: Dag Aabjørnsrød, tlf.: 35555445 – 95220546, epost da-aab@online.no

Sekretær: Tormod Severinsen, tlf 35536027 – 99787901, epost tormsev@online.no

Styremedlem: John Erik Andersen, tlf 95256409, epost johe.and@gmail.com

 


Skien Frimerkeklubb

Postboks 211
3701 Skien
E-post: tormsev@online.no