Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Utstillings- og juryutvalg (UJU)

UJU avgir innstilling til forbundsstyret i Norsk Filatelistforbund i en rekke saker, herunder spesialreglement og juryer for utstillinger i Norge, oppnevning av medlemmer i FIP`s spesialkommisjoner, og oppnevning/ nominering av kommisjonærer og dommere ved nordiske og internasjonale utstillinger.

UJU arbeider med oversetting og oppdatering av internasjonale utstillingsreglementer og retningslinjer for bedømmelse og nødvendige endringer i gjeldene norske reglementer.

UJU vedlikeholder forbundets register over utstillere, og ved hvert årsskifte blir det utarbeidet en oversikt over utstillingsvirksomheten i det foregående år. Det blir også laget en oversikt til klubbene over deres utstillere med resultater.

UJU fører register over norske dommere og deres kompetanse, og utarbeider ”UJU`s dommerrapport” til forbundsstyret hvert år. UJU har også ansvar for å holde jurykurs.

UJU sine medlemmer er for perioden 2017-2019 er:

Ivar Sundsbø (leder) 

Hallvard Slettebø

Bjørn A. Schøyen


Atle Fossmark  - forbundets representant og sekretær 

Frank Gilberg - Forbundspresident

De tre første er valgt av og blant dommerkollegiets medlemmer. Forbundspresidenten skal etter reglementet være medlem av UJU.