Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Konkurranseklasser

Alle frimerkeutstillinger - unntatt rene propagandautstillinger - har form av en konkur­ranse hvor de utstilte samlingene blir bedømt og premiert etter et regelverk. Det kan konkurreres i følgende klasser:

 • Tradisjonell filateli (frimerkene selv er hovedsaken)
 • Helsaker (postsaker med ferdig påtrykt verditegn) 
 • Stempelmerker (merker for betaling av andre avgifter enn porto)
 • Posthistorie (postruter, portosatser, stempler osv. - herunder hjemsteds-  samlinger)
 • Luftpost (luftpostfrimerker og sendinger som er sendt med luftfartøy)
 • Astrofilateli*) (filateli knyttet til romferder)
 • Motivfilateli (frimerker og postsaker med tilknytning til et bestemt motiv eller emne)
 • Maksimafilateli*) (kort hvor kortets, frimerkets og stempelets motiv stemmer overens)
 • "Moderne filateli"*)(forskjellige regler har vært brukt - begrensning til siste 10-15 år
 • Åpen klasse (både filatelistiske og andre objekter kan tas med)
 • Postkort
 • En-rammes eksponat (kun 16 ark - egnet for "smale" områder og for rekruttering)
 • Ungdomsklasser
 • Filatelistisk litteratur (håndbøker/spesialstudier, tidsskrifter, kataloger)

*) lite brukt i Norge