Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Utsendelse 2018

UTSENDELSE TIL KLUBBENE

Det er sendt ut nyhetsbrev samt informasjon om ordningen for mva. refusjon neste år samt medlemslister til alle forbundsklubbene og disse vil være fremme en av de første dagene i 2019.

Medlemslistene bes returnert forbundskontoret snarest og helst innen 21. januar 2019 for at endringer blir ivaretatt ved utsendelsen av NFT nr 1/19. Posten er svært nøye på korrekt adressering slik at det er viktig at alle adresser og postnumre er korrekte. Adresseendringer o.l. som er sendt forbundskontoret etter 17. desember er ikke rettet i de utsendte listene.

Når det gjelder mva. refusjon må man merke seg at fra og med 2019 er det et absolutt krav at forbundsklubbene er registrert i frivillighetsregisteret.

Brev om mva-kompensasjon og søknadsskjema for 2018 ligger på http://filatelist.no/medlemssider/nyhetsinformasjon/diverse-informasjon/ (krever innlogging)