Ikke medlem ennå? Bli medlem

Generell filateli

Stamp Insider Online - webbasert tidsskrift 

Mystampworld

Postens sirkulærer på nett

Global Philatelic Libray

Frank E Ring - frimerker og postkort som kultur og hobby

Norske posthornmerker (Frimerkehuset AS)

Exponet, utstillingseksponater

Dansk Posthistorisk Selskab

ASCAT foreningen for katalog og tidsskriftutgivere

AFA Forlaget - utgiver av AFA - kataloger 

Toke Nørby's HomePage God hjemmeside fra Danmark

Stamp Albums Web Her kan du laste ned album for en billig penge

Tips on scanning For deg som scanner frimerker og poststempler

Norsk-engelsk postal ordbok

PhilaPedia Verdens første posthistorieleksikon

Bokhylla Nasjonalbiblioteks digitale bøker (søk f.eks på posthistorie) 

Albumark "De mer komplette albumark"

Netex - Svensk webside for filatelistiske utstillinger på nett

Posthistoria.nu 
 - Posthistorisk nettverk for alle med interesse for filateli, posthistorie og postkort (svensk)

Frimerkepriser - webside med faktiske priser over frimerker solgt og søkeverktøy for å finne norske frimerker.

World stamp catalog - webside med oversikt over frimerkekataloger, både trykte og online NY

Freestampcatalogue.com - Nederlandske frimerkehandler Postbeeld katalog fra hele verden - mulighet for utplukk på motiv NY

Gpfs-online.org - Fransk studiegruppe Groupement Philtaelique Scandinavie - katalog for norden NY

stampsoftheworld.co.uk - britisk side med frimerker og stempler fra hele verden NY

stampworld.com- skal være den mest komplette frimerkekatalogen i verden (?) - delvis på norsk NY