Ikke medlem ennå? Bli medlem

Thailand 2018 28.11. - 3.12.2018

Internasjonal utstilling Bangkok Thailand

Ny mulighet for å stille ut i utlandet!

FIP hadde planlagt en verdensutstilling i Malaysia i 2018, men arrangøren har trukket seg. I stedet har Thailand kommet på banen og det blir utstilling i Bangkok 28.11.-3.12. i år.

Påmeldingsfristen er 10. mars til kommisjonær. Utstillingsreglement og påmeldingsskjema ligger vedlagt.

Utstillingen har alle de vanlige utstillingsklassene, og kvalifiseringskrav er nasjonal vermeil (75 poeng). Du får fem rammer hvis eksponatet ikke har vært stilt ut internasjonalt eller har oppnådd inntil 84 poeng på tidligere internasjonal utstilling. Åtte rammer hvis eksponatet tidligere har oppnådd 85 poeng eller mer på FIP- eller FEPA-utstilling. En-rammes er også mulig.

Når det gjelder rammeavgift og kostnader ved deltakelse på utstillinger i utlandet så har forbundsstyret gjort dette vedtaket:
Vedtak: For å redusere Norsk Filatelistforbunds kostnader ved å stille med kommisjonærer, økes avgiften pr. ramme med kr 200 ved utstillinger i Europa og kr 400 utenfor Europa ut over det som kreves av utstillingsarrangørene. Vedtaket gjøres gjeldende fra og med 2018.

Send utfylt skjema til kommisjonær, og husk å legge ved plan (innledningsark) og gjerne også synopsis. Planen kan være foreløpig og du kan endre den senere.

Hallvard Slettebø, kommisjonær

Theodor Dahls gate 23, 4024 Stavanger

hallvard@slettebo.no tlf 414 08 960

Påmeldingsskjema

Reglement

Påmeldingsskjema litteratur