Ikke medlem ennå? Bli medlem

Skien Frimerkeklubb

Skien Frimerkeklubb ble stiftet 18. januar 1924 og var, bortsett fra Langesund, lenge den eneste klubben i Grenlandsområdet. Dette ga et forholdsvis stort rekrutteringsområde og høyt medlemstall, men etter at Porsgrunn frimerkeklubb starta opp 6. desember 1988 og Stathelle i 1995, samt start av egen klubb i Nome, har medlemstallet naturlig nok gått ned. I dag har SFK totalt ca. 75 medlemmer.

Klubbmøtene holdes i kantina på Gimsøy skole (inngang fra Kragerøgata), vanligvis fra kl 18.30. På møtene har vi gratis kaffe og litt å bite i og til vanlig utlodning og små kveldsauksjoner der medlemmene kan skaffe seg materiale til en rimelig pris. Og selvsagt er det prat rundt hobbyen vår! Av og til har vi foredrag av folk utenfra, eller det er noen fra klubben som forteller og viser litt om sitt samleområde. Klubben har også en del kataloger som medlemmene kan låne. Videre er det noen ganger større, åpne auksjoner i samarbeid med andre klubber i distriktet. Sammen med de andre klubbene i området arrangerer vi også subsidierte bussturer til noen utstillinger og messer rundt om.

SFK’s mål er å arbeide for medlemmenes interesser innen hobbyen vår, og dette forsøkes oppnådd gjennom medlemsmøter, auksjoner og andre arrangementer, samt gjennom det enkle klubborganet vårt, "Budstikka", som kommer ut med ujevne mellomrom.

Mange frimerkesamlere rundt om tror en må være "proff" for å melde seg inn i en klubb, men det er helt feil! Husk at alle har begynt en gang, og gjennom medlemskap i en klubb kan en finne likesinnede og bygge opp sine kunnskaper etter hvert. Hvorfor ikke ta kontakt og/eller delta på et møte og se hvordan vi har det!

Kontingent: Vanlig kontingent per kalenderår er for tiden 350,- for hovedmedlem. Om en er hovedmedlem i annen forbundsklubb, er den lokale kontingenten 50,-. 

Møteprogram våren 2018

 2/1 AMO

16/1 Foredrag ? LKA

30/1 AMO

13/2 Årsmøte, LKA

27/2 AMO

13/3 Gjettekonkurranse, LKA

27/3 AMO

10/4 Foredrag ?, LKA

24/4 AMO

 8/5 AMO

22/5 Sesongslutt med noe å bite i, LKA

(AMO = auksjon med medlemmenes objekter, LKA = liten klubbauksjon) 

Møtene holdes i kantina på Gimsøy skole kl 18.30 med inngang fra Kragerøgata (på nordsida). Eventuelle endringer i programmet vil bli meddelt på møter/i Budstikka og/eller her på hjemmesida. 

 

 

Styret i Skien Frimerkeklubb består av

Leder:            Lars Åkerlund, tlf 41217662, epost el.aakerlund@gmail.com

Nestleder:       Thor Falkenstein, tlf 35537210 – 91765652, epost: hobbythor@hotmail.no

Kasserer: Dag Aabjørnsrød, tlf.: 35555445 – 95220546, epost da-aab@online.no

Sekretær: Tormod Severinsen, tlf 35536027 – 99787901, epost tormsev@online.no

Styremedlem: John Erik Andersen, tlf 95256409, epost johe.and@gmail.com

 


Skien Frimerkeklubb

Postboks 211
3701 Skien
E-post: tormsev@online.no