Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Namsos Frimerkeklubb

Namsos Frimerkeklubb
Boks 20
7801 Namsos


Namsos er ingen gammel by. Den ble grunnlagt i 1845 ved Namsens utløp. Namsen er en av de beste lakseelver i landet. Der var det strategisk for en trelastby å ligge. Byvåpenet består av et elghode i gull på rød bunn.

Namsos Frimerkeklubb ble stiftet i 1974 og har 26 hovedmedlemmer og seks B-medlemmer.
Dessuten har vi to juniorgrupper på til sammen 30 medlemmer.

Medlemsmøtene avholdes annenhver mandag kl. 18.30 i Menighetssalen til Namsos Kirke. Kaffesalg.

Vi har medlemmer fra Grong i øst til Flatanger i vest samt nordover til Høylandet. De som har lengst vei, er flinke til å avtale transport sammen til møtene.

Klubben har relativt stor aktivitet. Medlemmene bytter, selger og kjøper. Vi arrangerer miniauksjoner jevnlig. Her kan også medlemmene legge inn lotter "på sparket". Større auksjoner arrangeres en gang eller to i året.
Vi mottar jevnlig utvalg til sirkulasjon blant medlemmene. Salget er til tider meget stort.
Klubben kjøper jevnlig inn nye kataloger som medlemmene kan få låne med seg hjem. 

På møtene kan en for en billig penge kjøpe seg kaffe med nogo attåt, samtidig som en titter på innkommet post eller slår av en prat, enten det gjelder frimerker, et verdensproblem eller at en forteller en god historie!

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i klubben. Ta gjerne kontakt med noen i styret for nærmere opplysninger og tilsending av informasjonsark for semesteret. Innmeldingskjema finnes her

Møteprogram høsten 2018 : 

 

 10. desember, julemøte på Tinos restaurant

Møteprogram våren 2019 : 

  1. Januar – Medlemsmøte og miniauksjon

   28. Januar – Medlemsmøte og miniauksjon

   11. Februar – Medlemsmøte og miniauksjon

   25. Februar – Årsmøte og miniauksjon

   11. Mars – Medlemsmøte og miniauksjon

   25. Mars – Medlemsmøte og miniauksjon

   08. April – Medlemsmøte og miniauksjon

   29.April – Medlemsmøte og miniauksjon

 Samlertreff i Østersund den 3-4. mai 2019, med Nordenfjeldske Filatelisforening og Östersund Filateli- och Vykortsförening.

Medlemmer i Namsos Frimerkeklubb er velkomne til å delta. Nærmere informasjon kommer senere.

Det oppfordres igjen medlemmene å lage 5 lotter hver til miniauksjonene på møtene. Lottene leveres til en av styret eller på møtekveldene. Her er link til auksjonslapper

Kilovarer.
Klubben har en del kilovarer til salgs – rimelig.

 

Styret består av:

Leder: Stein Pedersen, tlf 90184078 mail;  Stein Pedersen
Nestleder: Knut Breivik, tlf. 74 27 48 09     
Kasserer: Jens Grimstad, tlf. 74 27 14 28      
Sekretær: Ola N. Myrvold, tlf. 74 27 41 96     
Bytteleder og materialforvalter: Jan Ytterdahl, tlf. 74 27 40 30      
Ungdomsleder: Steinar Holien, tlf. 74 27 66 85

 


Namsos Frimerkeklubb

Boks 20
7801 Namsos
E-post: stein@takstforum.com