Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Larvik Frimerkeklubb

 

Larvik Frimerkeklubb


Larvik Frimerkeklubb har som formål å samle frimerkeinteresserte til regelmessige sammenkomster i perioden august til mai. Vi har møter hver 14. dag og møtedagen er mandag fra kl. 18.00 - 22.00, juniorer kl. 18.00 - 19.30.

 

På møtene prøver vi å spre kunnskap og øke interessen for frimerkesamling og annen filatelistisk virksomhet. Det avholdes kveldsauksjoner på hvert møte, 2 av disse er storauksjoner, en på våren og en på høsten. Turer til arrangement i inn - og utland forsøkes arrangert hvert år.

Klubben har et rikholdig bibliotek og mange kataloger, som medlemmene kan låne med seg hjem på visse betingelser.

Vi har et eget bord med utvalgshefter. Der er det litt av hvert å finne. Her kan alle medlemmene levere inn egne utvalgshefter. Vi er behjelpelig med å taksere, bestemme samlinger og enkeltmerker for medlemmer og øvrig publikum.

Flesteparten av medlemmene samler på mer enn bare Norge. Noen eksempler på andre samlingsområder: Hele verden - særstempler - førstedagsstempler - motivmerker - postkort. DET ER INGEN BEGRENSNING PÅ HVA DU KAN SAMLE PÅ AV FRIMERKEMATERIELL.

I tillegg til ovenstående kan vi nevne at dette er en lærerik hobby og at frimerker har sin egen historie å fortelle.

Formann Per Kristian Karlsen kan treffes på telefon privat  98466128  eller e-post : pkkarlse@online.no 

       Møtedager høsten 2018
       
   Aug  13.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Aug  27.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Sept  10.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Sept  24.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Okt  08.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Okt  22.  Utvidet Klubbauksjon
   Nov  05.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Nov   19.   Byttemøte med kveldsauksjon
   Des  03.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Des  17.  Julemøte i bøkekroa
       
       Møtedager våren 2019
       
   Jan  07.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Jan  14.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Jan  28.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Feb  11.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Feb  25.  Årsmøte
   Mar  11.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Mar  25.  Utvidet klubbauksjon
   Apr  08.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Apr  29.  Byttemøte med kveldsauksjon
   Mai  06.  Byttemøte med kveldsauksjon

Møtene begynner kl. 18.00.

Vi vil prøve å få til litt underholdning og korte kåserier på byttemøtene.

Vårt møtested er RIDDERGÅRDEN, Øvre Torggt.1, Larvik.


Larvik Frimerkeklubb

Boks 21
3251 Larvik
E-post: pkkarlse@online.no