Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Halden Filatelistklubb

Halden Filatelistklubb stiftet 21.2.40

Halden Filatelistklubb er en aktiv klubb med ca. 40 A-medlemmer.  Vi har også ca 20 B-medlemmer fra naboklubbene, som deltar aktivt på våre møter og klubbauksjoner.

Vi har et meget rikholdig bibliotek med det meste av nyere kataloger og frimerkelitteratur.  Mange av våre medlemmer har store filatelistiske kunnskaper, som de gjerne deler med andre.  Vi har plass til mange flere medlemmer, og vi ønsker naturligvis kontakt med alle frimerkesamlere i distriktet rundt Halden.  Ta kontakt, kom på et møte!  Alle er velkommen!

Vi har møter annenhver uke, og en gang i måneden har vi storauksjon med særdeles hyggelige utropspriser og med spennende objekter fra innkjøpte samlinger og fra medlemmer.   Årskontingenten er 350 kr.  Denne dekker 300 kr til medlemskap i Norsk Filatelistforbund og abonnement på  Norsk Filatelistisk tidsskrift, som er uunnværlig for en  norsk filatelist.

Halden Filatelistklubb har laget en stempeloversikt for Halden kommune med alle stempler fra 1850 til 2015.  Her er stempler fra små og store posthus, sted-, maskin, sær- og båtstempler.  Vet du om stempler vi har glemt eller har korrigeringer til brukstider, så vil vi gjerne vite om det.  Katalog fra Haldenfil 2015, som inneholder denne stempeloversikten, kan kjøpes for kr 20. Ta kontakt!

Halden Filatelistklubb arrangerte  Haldenfil 2015, og vi tok initiativet til Halden kommunes søknad om jubileumsfrimerket, NK 1903, som ble behørig presentert i Halden, i utmerket samarbeid med  Postens frimerketjeneste,  da Halden feiret 350 år, 10. april 2015.


MØTEPROGRAM

Høsten 2017

   14. november  Storauksjon
     
   28. november  Byttemøte
     
   12. desember  Storauksjon - juleavslutning
     
   Våren 2018  
     
   9. januar  Storauksjon
     
   23. januar   Byttemøte
     
   6. februar  Storauksjon
     
   20. februar  Årsmøte - byttemøte . herved innkalt
     1. Valg av dirigent og referent
     2. Årsberetning/Handlingsplan
     3. Regnskap/Budsjett
     4. Kontingent for 2018
     5. Innkomne forslag
     6. Valg av Leder og Kasserer, revisor og valgkomite for 1 år
     
   6. mars  Storauksjon
     
   20. mars   Byttemøte - foredrag
     
   3. april   Storauksjon
     
   17. april  Byttemøte
     
   15. mai  Storauksjon - sommeravslutning

 

EN AKTIV KLUBB I AKTIVT MILJØ; HALDEN FILATELISTKLUBB

 

Postadresse:
Formann:
Epost:
Møtested:

  Postboks 200, 1752 Halden
Odd Lindgren, Refneveien 34, 1771 Halden
oddel@halden.net
Axxessit på Sørlifeltet
Bankkonto  1105.27.98266
Telefon 920 69 954
Annenhver tirsdag kl 19.00

Halden Filatelistklubb

Boks 200
1752 Halden
E-post: oddel@halden.net