Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

«Frimerkeskolen». Vellykkede første samlinger!

Geir Flatheim tar for seg «Norge, mer enn katalogsamling»

De først samlingene på «Frimerkeskolen» ble holdt lørdag 24 februar.

På Bryne deltok 31 deltakere, fra klubber i Kristiansand i sør til Haugesund i nord. Inkludert en deltaker som foreløpig ikke var med i «Norsk Filatelistforbund».  

I Sarpsborg var det 19 deltakere, fra klubber i Telemark via Oslo, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.

 Hovedtemaet på den første samlingen var Norge, «tradisjonelt».

Det var spørrelystne forsamlinger slik at det under/etter innleggene kom spørsmål og kommentarer. I pausene var ble nye kontakter knyttet, og praten gikk livlig mellom deltakerne.

Flere av deltakerne hadde med frimerker/samlinger, spesielt må nevnes på Bryne hvor en samler hadde med egne laget fortrykksark som hadde plass til alle typer/varianter på f. eks alle de første norske merkene!  Spennende!

På Bryne var også «Norstamps» fra Stavanger i et annet lokale på hotellet med salgsstand med frimerker mv, og hadde auksjon etter at programmet for «Frimerkeskolen» ble avsluttet kl. 15.30. I tillegg til deltakerne på «frimerkeskolen» hadde de også besøk av andre samlere i regionen.

Som «kursleder» og foredragsholder på Bryne hadde jeg inntrykk av at alle deltakerne var godt fornøyd med samling, noen som også en rask gjennomgang av evalueringsskjemaet som ble leverte inn ved avslutning av programmet bekrefter.  Mange hadde også gitt kommentarer som blir svært nyttig å ta med seg videre i dette «prøveprosjektet» med frimerkeskolen.

Det samme er inntrykk etter de tilbakemeldingene jeg har fått fra samlingen i Sarpsborg.

Neste samling av «frimerkeskolen» blir trolig i slutten av april, og da med tema «Posthistorie».

Arbeidsgruppen for «Frimerkeskolen», Lars Bråtalien, Svein H. Andersen og undertegnede har startet arbeidet med neste samling.

Så følg med i NFT nr. 3, på vår nettside og facebookside for info om samling 2 i løpet av april.

Og til neste samlinger håper vi også på enda flere deltakere!

Hovedkonklusjonen etter de første samlingene er at dette er noe som må videreføres. Både for å gi medlemmer (og andre) et treffpunkt hvor de kan treffe samlere fra andre klubber mv og i tillegg få innlegg som belyser ulike emner, og utveksle  erfaringer.

Så for å slutte av oppsummering: Vellykkede samlinger både på Bryne og Sarpsborg, hvor ca 50 av Norsk Filatelistforbund medlemmer deltok.

Odd Arve Kvinnesland (litt inhabil oppsummerer)

Bilder fra Bryne

 

 

Petter E. Pedersen «Norsk Helpost, mer enn du tror?
Atle Fossmark: «Kataloger og annen nyttig litteratur når du samler Norge"
Noen av deltakerne i Bryne

Bilder fra Sarpsborg

Forbundspresidemt Frank Gilberg
Tore Berg og Arne Thune-Larsen
Deltakere på samlingen i Sarpsborg