Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

"Frimerkeskolen" Svært vellykkede andre samlinger!

«Frimerkeskolen». Svært vellykkede andre samlinger!

De to siste «prøvesamlingene» av «Frimerkeskolen» ble holdt i hhv Bryne, 21 april og Moss 28 april.

 Hovedtema var «Posthistorie» med fokus på hjemstedsamling. På Bryne var det 29 deltaker mens det på Moss var 11 deltakere.

Gjennom dagen fikk deltakerne en gjennomgang av «hva er posthistorie», nyttige kataloger, hjemstedsamling og til slutt ble utdrag av et par hjemstedssamlinger vist.

Som for de første to samlingene deltakerne aktive med spørsmål og kommentarer til de ulike innleggene, og i pausene gikk praten ivrig.

På Bryne var deltakerne fra klubbene i: Kristiansand, Farsund, Egersund, Bryne, Sandnes, Karmøy og Stavanger. I Moss fra klubber i: Moss, Oslo (OFK), Halden og Kongsberg.

En gjennomgang av punktet på evalueringsskjemaet hvor en skulle angi grad av «fornøydhet» med andre samling på en skala fra 0 (Dårlig samling) til 100 (Svært god samling) er snittet 86 for de to stedene. Som for de første to samlingene er det gode skår på de øvrige spørsmålene på evalueringsskjemaet. Det er vi i arbeidsgruppen svært godt fornøyd med!

I tillegg har arbeidsgruppen for «Frimerkeskolen» gjennom evalueringsskjemaene for samlingene fått mange gode innspill til program for eventuelt kommende samlinger, og aktuelle måneder for disse. Evalueringsskjemaene vil være til god hjelp når arbeidsgruppen legger fram en sak om «Frimerkeskolen» og veien videre på kommende styremøte i juni i Norsk Filatelistforbund.

Totalt har det vært 85 deltakere på disse to samlingene, og av disse har et flertall vært på både første og andre samling. Flest deltakere totalt har det vært på samlingene i «Vest» (Bryne) med 60 deltaker, mens en nok hadde ventet større oppslutning om samlingene i «Øst», Sarpsborg og Moss.

Hovedkonklusjonen så langt er at de to samlingene i hhv «Øst» og «Vest» har vært svært vellykkede! 

 Informasjon 

om hva som vil skje videre med «Frimerkeskolen» vil komme i løpet av juni måned.

Fra samling i Bryne - Atle Fossmark
Fra samling i Bryne - Hallvard Slettebø
Deltakerne i Bryne